Rörinspektion

 

Rörinspektion avlopp ifrån handfat

 

Vi utför kamerainspektion av avlopp.

 

TV-inspektion av avloppsledningar i fastighet utförs och dokumenteras enligt publikation från Byggforskningsrådet T25:1993 "se rören inifrån" (PDF 6,14 MB).
Publikationen kompletterades 2006 av STVF med en ”Kravspecifikation för upphandling av rörinspektioner i fastighet" (PDF 665 kB) .

 

TV-inspektionen i fastighet indelas i fyra kategorier:

  1. Felsökning
  2. Besiktning av funktion
  3. Besiktning av kondition
  4. Slutbesiktning

Vi inspekterar ledningar från 33-225 mm.

 

Att inspektera rörstammar med kamera är ett effektivt sätt att upptäcka fel och defekter.

Med vårt nya molnbaserade system kommer ni som kund direkt åt resultatet av den genomförda rörinspektionen. Med en egen inloggning får ni åtkomst till hela projektet via en vanlig dator, mobiltelefon eller surfplatta. Projektet innehåller protokoll, filmfrekvenser och utlåtande avseende eventuella skador enligt T25.

 

Läs gärna mer om vår service av avlopp och rörsystem eller kontakta oss , om du vill veta mer.

 

STVF

 

GR Avloppsrensning AB   är medlem i STVF och samtliga rörinspektörer är auktoriserade.