Miljö- och kvalitetsarbete


ISO Certifiering

ISO 14001
GR Avloppsrensning har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller verksamhet inom VVS med tjänster som ledningslokalisering, rörinspektion och högtrycksspolning av fastighetsbelagda avlopp. ISO 14001 i PDF-format.

ISO 9001
GR Avloppsrensning har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001 vad gäller verksamhet inom VVS med tjänster som ledningslokalisering, rörinspektion och högtrycksspolning av fastighetsbelagda avlopp. ISO 9001 i PDF-format.

Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering

GR Avloppsrensning bedriver ett aktivt miljöarbete, och har av Järfälla kommun tilldelats miljödiplom (guld) för våra höga ambitioner inom miljöarbetet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är huvudansvarig för arbetet och garanterar samtidigt att de företag som tilldelats MiljöDIPLOM har ett långsiktigt och seriöst miljöarbete.

MiljöDIPLOM finns i valörerna brons, silver och guld med stigande krav på miljöanpassning. Kriterierna utgår från ISO 14001/EMAS.


GR Avloppsrensning strävar efter att öka samarbetspartners och kunders miljömedvetenhet, och att alltid utnyttja de mest effektiva och miljöanpassade lösningarna för våra kunder.


Läs mer om Järfälla kommuns miljödiplomering på www.jarfalla.se


Vår miljöpåverkan

Miljöpåverkan från vår verksamhet härstammar främst från våra servicebilar (transporter). Alla våra anställda har därför genomgått kurs i ECO-driving.

Vi arbetar i huvudsak med högtrycksspolning av avloppssystem, detta sker till 100 procent med rent vatten. Andra källor till miljöpåverkan hänför sig främst till vår kontorsverksamhet.

Relevanta dokument
Miljöpolicy

Miljöansvarig: Rolf Pettersson, 08-795 75 10.

ISO 9001