Stamspolning bostadsrätt

Bli av med dålig avloppslukt och irriterande stopp i köks- eller badrumsavlopp med en stamspolning i din bostadsrätts-förening. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert så hjälper vi din brf att få problemfritt rinnande vatten.

Kontakta oss!

Vad ingår i en stamspolning för BRF

För dig som bor i en bostadsrätt kan din förening ta in enskilda anbud eller teckna underhållsavtal för rutinmässig underhållsspolning för att upprätthålla fastighetens avloppssystemets funktion. När du väljer oss för stamspolning inkluderar vår tjänst

 • Avisering till föreningens medlemmar sker cirka 10-14 dagar innan arbetet ska påbörjas 
 • Högtrycksspolning av vertikala köks-/combistammar
 • Högtrycksspolning av samlingsledning i källare ut till kommunal anslutning
 • Högtrycksspolning av horisontella sidodragning från kök ut till stam
 • Högtrycksspolning av horisontella sidodragning från golvbrunn och handfat i badrum ut till stam
 • Okulär kontroll på avvikelser i respektive kök och badrum som sedan protokollförs.

Hur går arbetet med stamspolning i en bostadsrätt till

Vi har hjälpt många bostadsrättsföreningar med att säkerställa rena avloppsstammar. Vi kan behandla cirka 10-15 lägenheter per dag, men om det är nödvändigt, kan vi sätta in fler spolbilsteam för att skynda arbetet

 1. Arbetet börjar med att vi aviserar till medlemmarna när stamrensning i respektive lägenhet ska ske. Aviseringen tas fram i samråd med styrelsen
 2. Spolslangar dras från spolbilar som har ett högtrycksaggregat installerat i skåpbilen som styrs via en fjärrkontroll
 3. Stamspolning påbörjas i eventuellt källarutrymme eller bottenvåningen och fortsätter våning för våning i trapphuset
 4. Tillfälligt borttagande av vattenlås i kök och badrum, följt av högtrycksspolning med hett vatten i avloppen för att effektivt avlägsna smuts och fettbeläggningar
 5. Efter spolningen återställs vattenlåsen och en noggrann kontroll genomförs för att säkerställa att vattnet nu rinner smidigt och problemfritt.

Vad baseras priset på för stamspolning i en bostadsrätt?

Vi kommer alltid ut på ett kort besök för att säkerställa status och förutsättningarna hos din bostadsrättsförening.

Det som påverkar pris på stamspolning är ålder på avloppssystemet, tidigare
underhållsspolningar, tillgänglighet och antalet lägenheter. Kontakta gärna oss för en kostnadsfri offert för att få en exakt prisbild för din brf.

Kontakta oss!