Verksamhetspolicy GR Avloppsrensning AB

GR Avloppsrensning AB arbetar med underhåll, högtrycksspolning och rörinspektioner av fastighetsbelagda rörsystem. 
Alla våra åtaganden ska uppfylla uppdragsgivarens förväntningar och behov av hög kvalitet på utförda uppdrag, snabbhet, flexibilitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta uppnår vi genom att:

  • Välja moderna och effektiva tekniklösningar för utrustning, arbetsmetoder och maskinpark

  • Ha engagerade, välutbildade och serviceinriktade medarbetare som alltid lämnar arbetsplatsen ren och snygg.

  • Årligen upprätta och utvärdera förbättringsmål inom kvalitet och miljö

  • Kontrollera och informera när vi ser felkonstruktioner i avloppssystem som har negativ miljöpåverkan

  • Vid inköp prioritera miljöanpassade varor & tjänster och välja kvalitets- och miljömedvetna leverantörer

  • Genom aktivt arbete minska våra klimatpåverkande utsläpp från transporter och bränslen

  • Identifiera och efterleva miljölagar och krav som berör verksamheten

  • Verka för en god arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling och ansvarstagande

  • GR Avloppsrensning AB värnar om både kundernas och personalens personliga integritet och eftersträvar därför alltid en hög nivå av dataskydd.


Järfälla 2019-03-18

Rolf Pettersson
GR Avloppsrensning AB

Läs även gärna vår integritetspolicy (PDF)