Service av avlopp och rörsystem – en ren besparing

GR Avloppsrensning är specialiserade på felsökningar och åtgärder för fastighetsbelagda rörsystem. Avlopp och rörsystem som är i dålig kondition kan orsaka många oönskade problem som kostar mycket pengar.

Rörinspektion med kamera
Genom att inspektera rör och avlopp med hjälp av kamera upptäcker vi på ett effektivt sätt fel och defekter.
Arbetsfältet för kameran är 10-225 millimeter. Efter avslutad inspektion får du ett protokoll, fotografier och en gradering av eventuella skador (enligt T-25) på en DVD-skiva.

Rörinspektion med kamera
Genom att inspektera rör och avlopp med hjälp av kamera upptäcker vi på ett effektivt sätt fel och defekter.
Arbetsfältet för kameran är 10-225 millimeter. Efter avslutad inspektion får du ett protokoll, fotografier och en gradering av eventuella skador (enligt T-25) på en DVD-skiva.

Stamspolning
Genom att spola fastighetens stammar regelbundet undviker du höga självrisker hos försäkringsbolagen.
På köpet slipper du illaluktande och bubblande avlopp. Är olyckan ändå framme, hjälper vi till att minimera skadorna.

Ledningslokalisering
Ledningslokalisering används framför allt vid tveksamheter av hur ledningar, rör och avlopp är dragna. I äldre hus stämmer ofta inte ritningsunderlagen eller så finns det inga ritningar och då kan denna metod användas.
Vid ledningslokalisering använder vi vår kamera som även har en sändare.

Jourverksamhet
Det är inte alltid olyckor inträffar under arbetstid, därför har vi dygnet-runt-jour så att du kan ringa oss när som helst:
08-795 75 10

Mer information finner du i vår broschyr om avlopp och rör.

Serviceavtal

Slipp överraskningar och få bättre koll på avloppet genom att teckna ett serviceavtal. Fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar kan teckna serviceavtal med oss för underhållsspolning. Underhållsspolning bör genomföras var 4-5 år, men det är vanligt att detta glöms bort i många fastigheter. Går det för lång tid mellan spolningarna riskerar man stopp i avloppet med dyra utryckningskostnader som påföljd. 

Med ett serviceavtal får du bättre koll på vilket arbete som är utfört och när, samtidigt som du minskar risken för onödiga utgifter. GR Avloppsrensning har idag serviceavtal tecknat med ett antal större förvaltare och har stor erfarenhet av underhållsarbete för avlopp.

 

Är det dags för service på ert rörsystem? Kontakta gärna oss


Du måste ange ditt namn
Du måste ange din e-postadress
Du måste ange telefonnummer
Du måste ange meddelande