GR Avloppsrensning - certifikat, miljö- & kvalitetsarbete


ISO Certifiering

ISO 14001
GR Avloppsrensning har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller verksamhet inom VVS med tjänster som ledningslokalisering, rörinspektion och högtrycksspolning av fastighetsbelagda avlopp.

ISO 9001
GR Avloppsrensning har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001 vad gäller verksamhet inom VVS med tjänster som ledningslokalisering, rörinspektion och högtrycksspolning av fastighetsbelagda avlopp.

ISO 9001-, 14001- och 45001-certifikat i PDF-format


Vår miljöpåverkan

Miljöpåverkan från vår verksamhet härstammar främst från våra servicebilar (transporter). Alla våra anställda har därför genomgått kurs i ECO-driving.

Vi arbetar i huvudsak med högtrycksspolning av avloppssystem, detta sker till 100 procent med rent vatten. Andra källor till miljöpåverkan hänför sig främst till vår kontorsverksamhet.

Läs mer om vår verksamhetspolicy.

Miljöansvarig: Rolf Pettersson, 08-795 75 10.

ISO Certifikat