Miljö- och kvalitetsarbete


ISO Certifiering

ISO 14001
GR Avloppsrensning har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller verksamhet inom VVS med tjänster som ledningslokalisering, rörinspektion och högtrycksspolning av fastighetsbelagda avlopp.
ISO 14001 i PDF-format.

ISO 9001
GR Avloppsrensning har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001 vad gäller verksamhet inom VVS med tjänster som ledningslokalisering, rörinspektion och högtrycksspolning av fastighetsbelagda avlopp.
ISO 9001 i PDF-format.

Vår miljöpåverkan

Miljöpåverkan från vår verksamhet härstammar främst från våra servicebilar (transporter). Alla våra anställda har därför genomgått kurs i ECO-driving.

Vi arbetar i huvudsak med högtrycksspolning av avloppssystem, detta sker till 100 procent med rent vatten. Andra källor till miljöpåverkan hänför sig främst till vår kontorsverksamhet.

Läs mer om vår verksamhetspolicy.

Miljöansvarig: Rolf Pettersson, 08-795 75 10.

ISO 14001

ISO 14001

ISO 9001

ISO 9001