Vanliga frågor & svar om rör & avlopp

Behöver man underhålla sina dagvattenbrunnar?

Ja, det behöver man. Det finns 2 typer av dagvattenbrunnar den ena typen har ett sandfång i botten som bör slamsugas regelbundet så inte utloppet hindras och snabbt blir till en stor vattensamling.

Den andra modellen är av en typ som betecknas ”spygatt” som saknar vattenlås/sandfång för frys-riskens skull som i regel leds ner till källare där det skall finnas ett sandfång som skall vara åtkomligt för rensning.

Äldre fastigheter har gemensam dag- och spillvattenledning ut till kommunalt avlopp.

Fler frågor & svar