Vanliga frågor & svar om rör & avlopp

Hur fungerar detta med rörinspektion/ledningslokalisering?

Det kan vara en stor utmaning om du har en spricka, läcka eller blockering i avloppsledningen och inte vet var du ska gräva någonstans för att åtgärda problemet. I stället för att gräva upp hela röret kan man utföra en rörinspektion och inspektera avloppsrörets insida för att hitta själva orsaken till problemet. Vid en rörinspektion så använder man en kamera för att filma insidan av röret så att man snabbt och enkelt kan se statusen på avloppsledningen.

Dessa högeffektiva kameror är mycket användbara eftersom de kan lokalisera skador och blockeringar även i cement eller under själva fundamentet. Där man har haft frekventa stopp eller misstänker ett läckage kan våra auktoriserade inspektörer lokalisera orsaken ganska lätt. För mer information om ledningslokalisering och rörinspektion ring till oss på GR Avloppsrensning på telefonnummer 08-795 75 10.

Fler frågor & svar