Vanliga frågor & svar om rör & avlopp

Hur går en stamspolning/underhållsspolning i en bostadsrättsförening tillväga?

Man börjar i regel med ett besök tillsammans med en representant från föreningen att gå igenom fastighetens avloppsbestånd.

Därefter lämnas ett anbud om anbudet sedan antas bestäms sedan datum för utförandet.

Viktigt är bra information till samtliga medlemmar i god tid. Föreningen bör före entreprenörens avisering själva ha informerat sina medlemmar om det kommande arbetet så att inte förvirring uppstår. Det skall även framgå hur själva nyckelhanteringen kommer att ske.

Entreprenören aviserar om tillträde ca 10 dagar före tillträde där det skall framgå hur lägenhetsinnehavaren skall förbereda före vårt besök.

Arbetet startar alltid från bottenvåning och sedan utförs stamspolningen våningsvis uppåt.

Efter arbetets slut utfärdas det ett protokoll på eventuella avvikelser som vi upptäckte i samband med vårt besök i respektive lägenhet.

Om man följer ABT 06 så lämnas 2 års garanti på utfört arbete.

Fler frågor & svar