Vanliga frågor & svar om rör & avlopp

Jag misstänker att det har gått in rötter i våra avloppsledningar, vad ska jag göra?

Luktar det avloppsvatten i din bostad eller ute på tomten, eller hör du konstiga ljud när du spolar i toaletten? Om så är fallet så kanske du har trädrötter i din avloppsledning. Ett annat tecken kan även vara att avloppsvattnet rinner ut långsammare än vanligt. Detta beror på att trädrötterna minimerar själva utrymmet inuti rören, vilket i sin tur leder till att allt avfall tvingas att flöda genom ett mindre utrymme.

Ytterligare ett tecken kan vara att du hittar märkliga gropar i din trädgård. Trädrötter i avloppsledningen kan leda till sprickor i röret vilket i sin tur resulterar i att avloppsvattnet rinner ut på tomten. Trädrötter dras till avloppsledningar eftersom de innehåller vatten och om det finns sprickor i avloppsledningen så kommer de med största sannolikhet att ta sig in. Rötter i avloppsledningar bör åtgärdas så fort som möjligt då det annars kan leda till mer allvarliga problem med kostsamma reparationskostnader som följd.

Ett rotintrång kan man lokalisera med hjälp av en kamera och sedan försöka fräsa bort rötterna, dock återkommer dessa efter ett par år. Kontakta gärna oss på GR Avloppsrensning om du misstänker att du har trädrötter i din avloppsledning. Vi kan snabbt skicka ut en erfaren expert för att lokalisera och åtgärda problemet. Kontakta oss på 08-795 75 10.

Fler frågor & svar