Frågor & Svar

Kan högtrycksspolning/underhållsspolning skada våra avloppsrör?

Högtrycksspolning är nog den mest effektivaste och minst skadliga metod att rengöra avloppsledningar.

Fler frågor & svar