Frågor & Svar

Kan man få rotavdrag på avloppsspolning?

Privatpersoner kan få ROT-avdrag för avloppsspolning. Ange detta vid bokning så hjälper vi till med ansökan och fakturajustering.

Fler frågor & svar