GR Avloppsrensning - ISO Certifierat företag

2016-12-22

Nu är vi ISO Certifierade!

Med glädje kan vi meddela att vi nu är ISO Certifierade.

 

ISO Certifiering 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.
Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.
(källa och mer information)

 

ISO Certifierng 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.
Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. 
När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering. 
(källa och mer information)

 

Läs mer om oss och vårt miljö- och kvalitetsarbete  

Fler nyheter